Gốc > Mục:Bài viết > Mục:Văn bản ngành > Mục:Văn bản Bộ giáo dục > Mục:Chương trình giảm tải > Mục:Bộ môn >
title:MÔN MĨ THUẬT
date:31-10-2011
sender:Hứa Lê Khánh Uyên

Lớp 1

 

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1

Bài 1

Xem tranh thiếu nhi vui chơi

  - Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.

2

Bài 2

Vẽ nét thẳng

- Tập vẽ phối hợp nét thẳng để tạo hình đơn giản

5

Bài 5

Vẽ nét cong                       

-  Tập vẽ hình có nét cong và tô màu

6

Bài 6

Vẽ hoặc Nặn quả dạng tròn

- Tập Vẽ hoặc Nặn quả có dạng tròn

10

Bài 10

Vẽ quả (quả dạng tròn)

-  Tập vẽ quả dạng tròn và tập tô màu theo ý thích.

12

Bài 12                               

Vẽ Tự do

- Tập vẽ bức tranh theo đề tài tự chọn

15

Bài 15.

Vẽ cây, vẽ nhà

-  Tập vẽ bức tranh đơn giản có cây, có nhà

17

Bài 17

Vẽ tranh Ngôi nhà của em

 

- Tập vẽ bức tranh có hình Ngôi nhà 

19

Bài 19     

Vẽ Gà

- Tập vẽ con gà và tô màu theo ý thích 

22

Bài 22

Vẽ vật nuôi trong nhà

- Tập vẽ con vật nuôi mà em thích

26

 

Bài 26

Vẽ Chim và Hoa

- Tập vẽ tranh có hình ảnh Chim và Hoa.

 

27

Bài 27

Vẽ hoặc Nặn cái ô tô

- Tập Nặn hoặc Vẽ cái ô tô theo ý thích.

 

29

Bài 29

Vẽ tranh đàn gà

- Tập vẽ một hoặc hai con gà và tô màu

30

 

 

Bài 30

Xem tranh thiếu nhi về đề tài Sinh hoạt

 

- Tập quan sát, mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh

31

 

Bài 31

Vẽ cảnh Thiên nhiên

 

- Tập vẽ  cảnh Thiên nhiên đơn giản

33

Bài 33

Vẽ tranh Bé và Hoa

 

- Tập vẽ tranh có Bé và Hoa

34

Bài 34: Vẽ Tự do

-  Tập vẽ tranh theo đề tài tự chọn

 

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1

Bài 1

Xem tranh thiếu nhi vui chơi

  - Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.

2

Bài 2

Vẽ nét thẳng

- Tập vẽ phối hợp nét thẳng để tạo hình đơn giản

5

Bài 5

Vẽ nét cong                       

-  Tập vẽ hình có nét cong và tô màu

6

Bài 6

Vẽ hoặc Nặn quả dạng tròn

- Tập Vẽ hoặc Nặn quả có dạng tròn

10

Bài 10

Vẽ quả (quả dạng tròn)

-  Tập vẽ quả dạng tròn và tập tô màu theo ý thích.

12

Bài 12                               

Vẽ Tự do

- Tập vẽ bức tranh theo đề tài tự chọn

15

Bài 15.

Vẽ cây, vẽ nhà

-  Tập vẽ bức tranh đơn giản có cây, có nhà

17

Bài 17

Vẽ tranh Ngôi nhà của em

 

- Tập vẽ bức tranh có hình Ngôi nhà 

19

Bài 19     

Vẽ Gà

- Tập vẽ con gà và tô màu theo ý thích 

22

Bài 22

Vẽ vật nuôi trong nhà

- Tập vẽ con vật nuôi mà em thích

26

 

Bài 26

Vẽ Chim và Hoa

- Tập vẽ tranh có hình ảnh Chim và Hoa.

 

27

Bài 27

Vẽ hoặc Nặn cái ô tô

- Tập Nặn hoặc Vẽ cái ô tô theo ý thích.

 

29

Bài 29

Vẽ tranh đàn gà

- Tập vẽ một hoặc hai con gà và tô màu

30

 

 

Bài 30

Xem tranh thiếu nhi về đề tài Sinh hoạt

 

- Tập quan sát, mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh

31

 

Bài 31

Vẽ cảnh Thiên nhiên

 

- Tập vẽ  cảnh Thiên nhiên đơn giản

33

Bài 33

Vẽ tranh Bé và Hoa

 

- Tập vẽ tranh có Bé và Hoa

34

Bài 34: Vẽ Tự do

-  Tập vẽ tranh theo đề tài tự chọn

 

 

Lớp 2

 

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1

Bài 1: Vẽ trang trí

Vẽ đậm, vẽ nhạt

- Tập tạo ra ba độ đậm nhạt:  Đậm, Đậm vừa, Nhạt  bằng màu, hoặc bằng bút chì

4

Bài 4: Vẽ tranh

Đề tài v­ườn cây

 

 

- Tập vẽ hai hoặc ba cây đơn giản và vẽ màu theo ý thích.

7

Bài 7: Vẽ tranh

Đề tài Em đi học

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Em đi học

 

9

Bài 9: Vẽ theo mẫu

Vẽ cái Mũ (Nón)

 

- Tập vẽ cái Mũ (Nón) theo mẫu

10

Bài 10: Vẽ tranh

Đề tài tranh Chân dung

 

 

- Tập vẽ  tranh Chân dung theo ý thích

12

Bài 12: Vẽ theo mẫu

Vẽ cờ Tổ quốc hoặc cờ Lễ hội

 

 

- Tập vẽ lá cờ Tổ quốc hoặc cờ Lễ hội

13

Bài 13: Vẽ tranh

Đề tài Vườn  hoa hoặc Công viên

 

- Tập vẽ tranh đề tài Vườn hoa hoặc Công viên

 

15

Bài 15:

Vẽ theo mẫu

Vẽ cái Cốc (cái Li)

 

- Tập vẽ cái Cốc (cái Li) theo mẫu

 

17

Bài 17: Thường thức mĩ thuật

 Xem tranh Dân gian Phú quý, Gà mái (Tranh Dân gian Đông Hồ)

 

- Làm quen, tiếp xúc với tranh Dân gian VN

 

19

Bài 19: Vẽ tranh

Đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

 

- Tập vẽ tranh đề tài Sân tr­ưng trong giờ ra chơi.

20

Bài 20: Vẽ theo mẫu

Vẽ cái túi Xách (giỏ xách)

-                 

-                - Tập vẽ cái túi Xách theo mẫu

21

 

Bài 21: Tập Nặn tạo dáng tự do

Nặn hoặc Vẽ dáng ngư­ời

 

- Tập Nặn hoặc Vẽ dáng người đơn giản

23

Bài 23: Vẽ tranh

Đề tài về Mẹ hoặc Cô giáo

 

- Tập vẽ tranh đề tài về Mẹ hoặc Cô giáo

26

Bài 26: Vẽ tranh

Đề tài Con vật (vật nuôi)

 

- Tập vẽ tranh Con vật quen thuộc và vẽ màu theo ý thích

27

Bài 27: Vẽ theo mẫu

Vẽ Cặp sách học sinh

 

-    Tập vẽ  cái Cặp sách học sinh

30

Bài 30: Vẽ tranh

Đề tài Vệ sinh môi trường

 

- Tập vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi tr­ường

34

 Bài 34: Vẽ tranh

Đề tài Phong cảnh

 

- Tập vẽ tranh đề tài Phong cảnh thiên nhiên

 

Lớp 3

 

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1

 

 

Bài 1: Th­­ường thức mĩ thuật

Xem tranh thiếu nhi

 (Đề tài Môi trường)

 

- Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh

4

Bài 4: Vẽ tranh

Đề tài  Tr­­ường em

 

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Tr­­ường em

8

Bài 8. Vẽ Tranh:

Vẽ Chân dung

 

 

- Tập vẽ  tranh Chân dung đơn giản

10

Bài 10: Thư­­ờng thức mĩ thuật:

    Xem tranh tĩnh vật

 (Một số tranh tĩnh vật hoa, quả của họa sĩ Đư­­ờng Ngọc Cảnh)

 

- Tập mô tả các hình ảnh, và màu sắc trên tranh

 

12

Bài 12: Vẽ tranh

Đề tài Ngày Nhà giáo việt nam

 

 

-  Tập vẽ  tranh đề tài:  Ngày Nhà giáo Việt Nam

17

Bài 17. Vẽ tranh:

Đề tài Chú bộ đội

 

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Chú bộ đội

 

20

Bài 20.Vẽ Tranh:

Đề tài ngày Tết hoặc Lễ hội

 

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Ngày Tết hoặc Lễ hội

 

24

Bài 24.Vẽ tranh:

Đề tài Tự do

 

 

- Tập vẽ tranh đề tài Tự do

29

Bài 29. Vẽ tranh:

Tĩnh vật  (Lọ và Hoa)

 

 

- Tập vẽ  tranh tĩnh vật Lọ và Hoa

 

31

Bài 31. Vẽ tranh:

Đề tài Các con vật

 

 

- Tập vẽ tranh Con vật

 

33

Bài 33. Thường thức mĩ thuật:

Xem tranh thiếu nhi Thế giới

- Tranh  Mẹ tôi của Xvét-ta Ba-la-nô-va, 8 tuổi (Ca-dắc-xtan).

- Tranh Cùng giã gạo của Xa-rau-giu Thê Pxông Krao, 9 tuổi (Thái Lan).

 

- Tập mô tả các hình ảnh, và màu sắc trên tranh

 

34

Bài 34. Vẽ Tranh:

Đề tài mùa Hè

 

- Tập vẽ  tranh đề tài mùa Hè.

 

 

Lớp 4

 

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1

 

 

Bài 1. Vẽ trang trí

Màu sắc và cách pha màu

 

 

- Tập  pha các  màu: Da cam, Xanh lá cây, Tím

4

Bài 4. Vẽ trang trí

Họa tiết trang trí Dân tộc

 

-                       

-                         -  Tập chép một họa tiết  đơn giản

 

5

Bài 5. Thư­ờng thức Mĩ thuật

Xem tranh phong cảnh

 

 - Tập mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.

7

Bài 7. Vẽ tranh

Đề tài Phong cảnh quê hư­ơng

 

- Tập vẽ  tranh đề tài tranh Phong cảnh

9

Bài 9. Vẽ trang trí

Vẽ đơn giản Hoa, Lá

-                         - Tập vẽ đơn giản một bông Hoa hoặc một chiếc Lá.

12

Bài 12. Vẽ tranh

Đề tài Sinh hoạt

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Sinh hoạt

15

Bài 15. Vẽ tranh:                                                    Vẽ Chân dung   

 

-  Tập vẽ  tranh đề tài Chân dung

16

Bài 16. Tập nặn tạo dáng 

Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp

 

- Tập tạo dáng một con vật hoặc ô tô đơn giản

20

Bài 20. Vẽ tranh

Đề tài Ngày hội quê em

 

- Tập vẽ  tranh đề tài Ngày hội ở quê em

23

Bài 23. Tập nặn tạo dáng 

Tập nặn dáng người

 

-  Tập nặn một  dáng người đơn giản

25

Bài 25. Vẽ tranh

Đề tài Tr­ường em

 

- Tập vẽ tranh đề tài Trường em

29

Bài 29. Vẽ tranh

Đề tài An toàn giao thông

 

-  Tập vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

33

Bài 33.

Vẽ tranh  Đề tài Vui chơi trong mùa Hè

 

- Tập vẽ tranh đề tài Vui chơi  trong mùa Hè

 

34

Bài 34. Vẽ tranh

Đề tài tự do

 

-  Tập vẽ tranh đề tài Tự do

 

 

LỚP 5

 


TUẦN

TêN BàI HỌC

Nội dung điều chỉnh

1

Bài 1. Thư­ờng thức Mĩ thuật

Xem tranh Thiếu nữ bên hoa Huệ

 

-  Tập mô tả, nhận xét khi xem tranh

3

Bài 3: Vẽ tranh

Đề tài Trư­ờng em

 

- Tập vẽ tranh đề tài Tr­ường em

6

Bài 6. Vẽ trang trí

Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục

-                       

-                        - Tập  vẽ một hoạ tiết đối xứng đơn giản.

7

Bài 7. Vẽ tranh

Đề tài An toàn giao thông

 

- Tập vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

10

Bài 10. Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục

-                       

-                      - Tập  vẽ một  hoạ tiết đối xứng đơn giản.

11

Bài 11. Vẽ tranh

Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 

- Tập vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.

13

Bài 13. Tập nặn tạo dáng

Nặn dáng Ngư­ời

 

- Tập nặn một dáng Ng­ười đơn giản

14

Bài 14. Vẽ trang trí

Trang trí đ­ường diềm ở đồ vật

-                       

-                        - Tập trang trí đư­ờng diềm đơn giản vào đồ vật.

15

Bài 15. Vẽ tranh

Đề tài Quân đội

 

- Tập vẽ tranh đề tài Quân đội

16

Bài 16. Vẽ theo mẫu

Mẫu vẽ có hai vật mẫu

 

-          Tập vẽ  quả  dừa  hoặc cái  xô đựng nư­ớc

17

Bài 17. Thư­ờng thức mĩ thuật

Xem tranh Du kích tập bắn

 

-          Tập mô tả, nhận xét khi xem tranh

19

Bài 19.Vẽ tranh

Đề tài ngày Tết, Lễ hội và mùa Xuân

- Tập vẽ tranh đề tài Ngày Tết, Lễ hội và mùa Xuân

21

Bài 21. Tập nặn tạo dáng

Đề tài Tự chọn

- Tập nặn một  dáng ngư­­ời hoặc dáng con vật đơn giản

22

Bài 22. Vẽ trang trí

Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm

  - Tập  kẽ chữ A, B theo mẫu chữ in hoa nét thanh nét đậm

 

23

Bài 23. Vẽ tranh

Đề tài Tự chọn

 - Tập vẽ  tranh đề tài Tự chọn

 

24

Bài 24. Vẽ theo mẫu

Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

-          Tập vẽ mẫu có 2 vật mẫu

 

25

Bài 25.Thư­ờng thức Mĩ thuật

Xem tranh Bác Hồ đi công tác

 

- Tập mô tả, nhận xét khi xem tranh

26

 

Bài 26. Vẽ trang trí

Tập kẻ kiểu chữ In hoa nét thanh nét đậm.

-                         - Tập  kẽ chữ  CHĂM Học theo mẫu chữ In hoa nét thanh nét đậm

 

27

Bài 27. Vẽ tranh

Đề tài Môi trường

 

- Tập vẽ tranh đề tài Môi trư­ờng

28

Bài 28. Vẽ theo mẫu

Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (vẽ màu)

 

- Tập vẽ mẫu có 2 vật mẫu

29

 

Bài 29.Tập nặn tạo dáng

Đề tài Ngày hội

- Tập nặn một  dáng Ngư­­ời hoặc dáng con Vật đơn giản

30

 

Bài 30. Vẽ tranh

Trang trí đầu báo Tư­ờng

 

- Tập trang trí đầu báo Tư­ờng

31

Bài 31.Vẽ tranh

Đề tài ư­ớc mơ của em

 

- Tập vẽ tranh đề tài Ước mơ của em

32

Bài 32. Vẽ theo mẫu

Vẽ Tĩnh vật (vẽ màu)

 

- Tập vẽ  Quả  hoặc lọ Hoa 

33

Bài 33.

 Vẽ trang trí

Trang trí Cổng trại hoặc Lều trại Thiếu nhi

 

- Tập trang trí Cổng  trại hoặc Lều trại